تبلیغات
پایگاه مشاوره حقوقی آنلاین - «رژیم ارفاقی» مجرمین سیاسی شامل سران فتنه نمی شود

اسماعیل طهمورثی*

تتمه ای بر کلام دکتر الهام

دکتر الهام حقوقدان سابق شورای نگهبان این روزها سینه سپر کرده، و دستگاه قضا را در عدم برخورد با سران فتنه 88 و برخورد با انقلابیون به چالش کشیده و گفته است:"... آقای دادستان، مهدی هاشمی و خواهرش با حادثه عاشورای سال گذشته چه نسبتی دارند؟ شما چرا مدعی نشریه‌ای می‌شوید که این حادثه را روایت کرده است؟ آیا این کار دماندن در کوره فتنه نیست! تصور می‌کنید سکوت و یا تهدید سخنگویان و راویان این فتنه موجب امنیت و آرامش است؟ آیا این رفتار، زحمات قضات شریفی را که در میدان عدالت و مبارزه قانونی و قضایی با فتنه‌گران فداکاری کردند را تضییع نمی‌کند؟ این جفای خود قوه قضائیه بر خودشان است! مبارزه با فتنه باید در عرصه عمل اثبات شود. بحث بر سر دستگیری و محاکمه سران فتنه نیست، مسئله این است که زبان مردم را نبندید! بگذارید مسئله حداقل فراموش نشود. تا اگر رهبری ندا دادند أین عمار؟ نکند پاسخ داده شود «عمار» در «اوین» است و دادستان مشغول اعمال قانون. هرگز چنین مباد."[I] و شاید این روزها کمتر کسی امید محاکمه (حداقل) فوری فتنه گران را داشته باشد.

پیش از هر چیز، تبیین تفاوت دو جرم «سیاسی» و «عمومی» شایان ذکر است. " هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود" (ماده 2قانون مجازات اسلامی). مجرم سیاسی و مجرم عادی هر دو مشمول این ماده اند با این تفاوت که مجرم سیاسی در تعریف خود محترم و از رژیم ارفاقی و تخفیف در تعقیب و مجازات برخوردار می شود اما مجرم عادی، ذلیل و خارج از موارد «تخفیف ویژه» در تعقیب و مجازات است. به عبارت دیگر جرم سیاسی دو ویژگی بارز روانی جرایم عادی را ندارد: اول آنکه مجرم در جرایم عادی دارای حس خودخواهی و منفعت طلبی به سود شخص خود است و دیگر آنکه مجرم شخصی پست و حقیر و غیر قابل احترام و خارج از حیطه کرامت و شرافت انسانی است و مجرم سیاسی هر دو ویژگی را فاقد است.[II]

1- اصل 168 قانون اساسی در حال حاضر به عنوان تنها مستند قانونی در باره جرم سیاسی، برخی موارد ارفاقی در رسیدگی به این گونه جرائم از جمله «علنی بودن» و حضور هیئت منصفه را بیان می کند. این اصل چنین مقرر کرده است که "رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد. نحوه انتخاب شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند."

 اصل مزبور که نیازمند تفصیل و تشریح توسط «قوانین عادی» است، هنوز در پشت درهای مجلس شورای اسلامی به انتظار نشسته است و طلیعه درخشان امتیازات و ارفاقها در تصویب کلیات قانون مجازات عمومی 1304 روی داد که در مقررات بعدی هرگز تکرار نشد.

شاید بتوان مصوبه دفتر بین المللی توحید قوانین کیفری در کنفرانس 1935 کپنهاک دانمارک در تعریف جرم سیاسی را به عنوان نمونه ای از تعریف این جرم بیان نمود که عناصر تشکیل دهنده جرم فوق الذکر را بر می شمارد: الف- بزه سیاسی آن است که بر ضد تشکیلات اساسی کشور یا برضد عملکرد آنها یا بر ضد حقوقی که بر حسب آن تشکیلات برای اهالی برقرار شده ارتکاب یابد. ب- بزه های عمومی که عملیات اجرایی بزه های مذکور در بند 1 شمرده شود و همچنین اعمالی که برای تسهیل ارتکاب جرم سیاسی یا مصون ماندن مرتکب از کیفر قانونی ارتکاب شده باشد جرم سیاسی محسوب می شود. ج- بزه هایی که به غرض استفاده شخصی یا به غرض پست و حقیری ارتکاب شده باشد بزه سیاسی نیست. د- عملیات تروریستی بزه سیاسی شمرده نمی شود.

نتیجه آنکه ارتکاب جرائم سیاسی برای هدف شخصی و آرزوهای پست و جلب منافع مادی نمی باشد، بلکه آنچه که در جرایم سیاسی مد نظر است آرمان برتر و اهداف و منافع اجتماعی می باشد. این آرمان و اهداف بزرگ به گمان مرتکب ممکن است، نجات عقیده یا وطن یا استقرار عدالت و امثال اینها باشد. به عبارت دیگر گاهی آنچنان انگیزه و اهداف به زعم مرتکب بدون در نظر گرفتن منافع و مطامع شخصی و پست و مقام است که حاضر می شود، جان خود را فدای هدف و مطلوب خویش سازد. شاید یکی از دلایل اساسی و مهم نحوه برخورد ارفاق آمیز، همین مساله از خصوصیات جرم سیاسی باشد.[III]

2- از مشغله دستگاه قضا و قوه مقننه در تبیین و تفصیل این اصل و تعریف جرم سیاسی و مجازات مربوط به آن که بگذریم، در انطباق جرم سیاسی با مسائل فقهی، مسأله «بَغی» از جایگاه ویژه ای برخوردار است. بغی که دارای ابعاد مختلفی است و مربوط به کسی است که علیه حکومت قیام نموده است، دارای شروطی است. یکی از شروط آن این است که فرد خاطی دارای نیت اصلاحی در جامعه باشد هر چند در واقع اشتباه کرده باشد و مرتکب فعل یا ترک فعل مجرمانه ای شده باشد. در تقسیم بندی جرایم علیه حکومت نیز آن را به بغی و محارب و مفسد فی الارض تقسیم می کنند که تفاوت اصلی در انگیزه مجرم است هر چند قصد یکی باشد و سوء نیت عام و خاص یکی. به همین دلیل است برخی از فقها، قیام علیه حکومت مشروع اسلامی را خارج از شمول بغی و رژیم ارفاقی اسلام در تعقیب و مجازات چنین مجرمین می دانند.

3- در این بین، «مدعیان پیروی از خط امام خمینی(ره)» که در فتنه سال 88 هر یک نقش مهمی ایفا کردند از شمول این اصل خارجند. آنان که یکی بابانوئل شبهای سرد زمستانی فتنه گران بود و دیگری بیانیه نویس بیکار و یکی رقیب بی بدیل آراء باطله و خبر ساز «بی بی سی». اینان که کلام امام و رهبری را شنیدند، نمی توانند نیات به ظاهر اصلاح طلبانه خود را بهانه قرار دهند. آیا حرمت شکنی عاشورای حسینی توسط «مردان خداجوی»! نشان از روحیه اصلاح طلبی است که این رفتار ارتکابی را مشمول اولین شرط جرم سیاسی و شمول رژیم ارفاقی بدانیم.

اینکه به اعتراف آقایانی چون اکبر گنجی تقلبی نبوده و داعیه تقلب از قبل از انتخابات برنامه ریزی شده است، آیا نشان از انگیزه خیرخواهانه آقایان در «بحرانی کردن» جامعه و مخدوش کردن آراء چهل میلیون ایرانی وطن پرست است؟ به کدام قاعده زیر سوال بردن انتخاباتی که به اذعان همین سران فتنه امکان تقلب در ساختار ایران با این حجم ادعایی وجود ندارد، در راستای منافع اجتماعی و ملی بوده است؟

آیا خط کشیدن بر استکبار ستیزی امام و دور شدن از فحوای «مهدویت» در امت اسلامی و کمک به امت مسلمان به عنوان سپاه محمد صلی الله علیه و آله و کنار گذاشتن حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله مبنی بر " اگر مسلمانی صدای فردی (مسلمان یا غیر مسلمان که مظلوم واقع شده) را بشنود که یاری میطلبد ولی او را اجابت نکند مسلمان نیست" و سر دادن شعار «نه غزه و نه لبنان» و فرمان آشوب و هرج و مرج صادر کردن مشمول انگیزه خالصانه برای رسیدن به عدالت اجتماعی است؟ آیا نشست و برخاست با "سوروس" و برنامه ریزی برای انقلاب رنگین برای تسلط دشمنان بر کشور نیت خالصانه است؟ آیا تولید شهید دروغین و نسبت دادن به حکومت اسلامی انگیزه شرافتمندانه است که مشمول ارفاق و تخفیف در مجازات شود؟ آیا ارتباط با منافقین و «مردان خداجوی عاشوراستیز» برای اصلاح جامعه است یا ایجاد مقدمات کشتار و ترور کور توسط آنان در چابهار و تهران و از دست دادن دانشمندان ایرانی؟

به همین دلیل است که رسیدگی به جرم آشکار سران فتنه که انگیزه غیر اصلاح طلبانه و سوء نیت عام و خاص آنان در برهم زدن امنیت کشور واضح و آشکار است باید در چارچوب رسیدگی به «جرائم عمومی» و بدون در نظر گرفتن رژیم ارفاقی در مجازات مجرمین سیاسی باشد.

[I] . به نقل از رجانیوز مورخ 29/9/89 : http://www.rajanews.com/detail.asp?id=73169
[II] . زینلی محمدرضا، جرم سیاسی و حقوق جزای اسلامی، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، 1378، ص37
[III] . اصغری محمد، بررسی تطبیقی جرم سیاسی، انتشارات اطلاعات، تهران، چاپ اول، 1378، ص31

 

اصل مطلب را از این لینک دانلود کنید.

http://www.rajanews.com/detail.asp?id=74991
 


نظرات()   
   
Can you lose weight by doing yoga?
دوشنبه 16 مرداد 1396 04:50 ب.ظ
Terrific article! This is the type of information that are supposed to be shared around the net.
Shame on the search engines for now not positioning this put up higher!

Come on over and seek advice from my web site .
Thanks =)
jeanmcmanis.hatenablog.com
جمعه 13 مرداد 1396 01:56 ب.ظ
I like the helpful information you provide in your articles.
I'll bookmark your blog and check again here regularly. I'm quite certain I'll
learn many new stuff right here! Best of luck for
the next!
Foot Pain
شنبه 7 مرداد 1396 07:16 ب.ظ
Do you mind if I quote a few of your posts as long as I provide credit and sources back to your
blog? My website is in the exact same area of interest as yours and my users would really benefit from some of the information you provide here.
Please let me know if this okay with you. Many
thanks!
What do you do for Achilles tendonitis?
شنبه 7 مرداد 1396 09:05 ق.ظ
It's going to be finish of mine day, except before ending I am reading this fantastic
post to increase my know-how.
BHW
پنجشنبه 24 فروردین 1396 05:50 ق.ظ
Every weekend i used to visit this website, because i want
enjoyment, for the reason that this this web page conations really pleasant funny
information too.
manicure
شنبه 19 فروردین 1396 07:30 ب.ظ
Hi there everyone, it's my first visit at this website,
and post is really fruitful for me, keep up posting such articles or reviews.
BHW
شنبه 12 فروردین 1396 12:43 ق.ظ
Hello mates, its impressive post concerning cultureand fully explained,
keep it up all the time.
جمعه 16 بهمن 1394 07:19 ق.ظ
باسللام وخسته نباشید،مطالباتون عالین
جمعه 16 بهمن 1394 07:05 ق.ظ
باسللام وخسته نباشید،مطالباتون عالین
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آخرین پست ها

دولت جدید علاقه وافری به معاهدات محرمانه دارد/این تعهدات ادامه برجام هسته ای برای تضعیف ایران است/اقدامات گروه ویژه اقدام مالی مهمترین ابزار باقی مانده برای تضعیف مقاومت اسلامی استگفت و گوی اختصاصی صبح زاگرس با دکتر طهمورثی در خصوص کارگروه اقدام مالی(FATF)؛ ..........یکشنبه 14 شهریور 1395

مشاوره حقوقی ..........سه شنبه 9 شهریور 1395

دفاع مشروع سوریه از حریم هوایی خود از منظر حقوق بین الملل..........جمعه 9 تیر 1391

پشت پرده ترور کمال غناجه؛ تفرقه در جبهه مقاومت اسلامی..........جمعه 9 تیر 1391

بررسی مساله تفکر در عبادت از دریچه آیات و روایات..........جمعه 4 فروردین 1391

خصوصیات متولیان مساجد در بیان قرآن کریم ..........جمعه 4 فروردین 1391

امپراطوری در سنگرهای کلیدی ..........جمعه 4 فروردین 1391

عملیات بمبگذاری کور، خلاف قواعد اسلام است...........چهارشنبه 6 بهمن 1389

«رژیم ارفاقی» مجرمین سیاسی شامل سران فتنه نمی شود..........یکشنبه 19 دی 1389

تغییر رنگ ..........یکشنبه 7 شهریور 1389

اولین پست وبلاگ جدید..........پنجشنبه 4 شهریور 1389

همه پستها